Masterclass reorganisatie en collectief ontslag

23 en 30 maart en 13 en 20 april

Masterclass reorganisatie en collectief ontslag

In deze online masterclass reorganisatie geeft Ralph Jan van der Ham van Sterc Advocaten u in vier middagen inzicht wat te doen en hoe te handelen bij collectief ontslag. Van collectief ontslag is sprake wanneer een werkgever om bedrijfseconomische redenen het arbeidscontract ontbindt van meer dan twintig werknemers.

Als er sprake is van collectief ontslag, mag een werkgever niet zomaar twintig of meer werknemers ontslaan. Om willekeur te voorkomen geldt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Maar voor er sprake is van afspiegeling gaat er aan een reorganisatie nog een heel proces vooraf. De masterclass zorgt er voor dat u goed beslagen ten ijs komt en weet welke keuzes wel en welke niet gemaakt kunnen worden, zodat u op de best mogelijke manier uw organisatie hierin kunt ondersteunen.

Tijdens deze vier online masterclasses gaan we uitgebreid in op het collectief ontslag. Hieronder vindt u het programma. Tijdens de online masterclasses is voldoende ruimte ingeruimd voor het stellen van vragen zowel tijdens als buiten de masterclass. Ook laten we u ervaren hoe een en ander praktisch in zijn werk gaat ten aanzien van afspiegeling.

Het programma

Het programma bestaat uit vier middagen. Elke middag behandelt een specifiek aspect in het proces van een reorganisatie:

  • Van analyse naar voorgenomen besluit
  • Van voorgenomen naar definitief besluit
  • Collectief ontslag en afspiegeling
  • Sociaal plan en transitievergoeding
14:00 tot 16:00 uur (23 maart)
Van analyse naar voorgenomen besluit

De eerste stap, de analyse, is van groot belang. De organisatie moet worden doorgelicht om na te gaan waar de problemen zitten en waaraan ze zijn toe te wijzen. Ook kan er sprake zijn van een tijdelijke dip of mismanagement, waardoor andere oplossingen meer voor de hand liggen dan het zware middel van collectief ontslag. Als er om het tij te keren toch sprake is van collectief ontslag, moet zo’n verzoek aan UWV goed onderbouwd zijn. De masterclass maakt inzichtelijk wat u op dat vlak allemaal moet aantonen en voorbereiden. Vergeet in deze fase ook niet alvast de OR in te lichten dat er een reorganisatie op stapel staat.

14:00 tot 16:00 uur (30 maart)
Van voorgenomen naar definitief besluit

Na de analyse volgt fase 2, die van het definitieve besluit. Op basis van de analyse is duidelijk of het om het (gedeeltelijk) sluiten van een afdeling is of dat er over de gehele linie banen verdwijnen. Nu kan de aanvraag voor UWV worden voorbereid. Om het reorganisatieproces soepel te laten verlopen is het raadzaam en bij collectief ontslag in veel gevallen ook noodzakelijk in deze fase de OR erbij te betrekken. Dat scheelt achteraf veel discussie en vertraging. In deze fase is nog niet duidelijk welke werknemers slachtoffer worden van de reorganisatie, maar uit de analyse is gebleken dat collectief ontslag onvermijdelijk is. Ook de vakorganisaties dienen tijdig geraadpleegd te worden. Soms in gevallen, op basis van de CAO, waarin definitieve besluitvorming nog niet rond is.

14:00 tot 16:00 uur (13 april)
Collectief ontslag en afspiegeling

Bij collectief ontslag gelden de strenge regels van het afspiegelingsbeginsel. Het is te simpel om de regel te hanteren first in is first out. Deze eenvoudige regel gold vroeger, maar nu moet een compleet bestand van het personeel gemaakt worden. Hier spelen ook andere zaken mee, denk maar aan payroll werknemers, werknemers met een tijdelijk dienstverband. Maar ook werknemers met functies van gelijk niveau en leeftijdsopbouw. Wat een uitwisselbare functie is, is vaak niet zo eenvoudig vast te stellen. Het kan ook voor komen dat er in een cao afwijkende regels zijn opgenomen. Juist in deze voorfase is het soms ook nog mogelijk om te bekijken of er verschillende creatieve mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld bepaalde groepen in de organisatie wel te raken en anderen niet aan de hand van bepaalde definiëringen van wat bijvoorbeeld een bedrijfsvestiging is. Het is een hele puzzel om te bepalen wie voor het collectief ontslag in aanmerking komt. Gelukkig bestaat er een tool, die bij dit proces veel werk uit handen kan nemen.

14:00 tot 16:00 uur (20 april)
Sociaal plan en transitievergoeding

Een sociaal plan is vaak onderdeel van de reorganisatieplannen of onderhandelingen met de OR en/of vakbondenEen sociaal plan is bedoeld om regelingen en voorzieningen te treffen voor werknemers die getroffen worden door de reorganisatie. Ondanks het feit dat er tegenwoordig de wettelijke Transitievergoeding is voelen veel organisaties, werknemers, bonden en ondernemingsraden toch nog behoeft aan een uitgewerkt sociaal vangnet. Met het sociaal plan geeft de werkgever aan op welke wijze de sociale en financiële gevolgen van de reorganisatie worden opgevangen. Bij een collectief ontslag moet de werkgever regelingen treffen voor zowel vertrekkende als blijvende werknemers. Naast voorzieningen uit het sociaal plan hebben de werknemers waarvoor de werkgever collectief ontslag aanvraagt, recht op een transitievergoeding, ook daar liggen echter wel mogelijkheden omtrent bijvoorbeeld de hoogte en het tempo van betalen voor bedrijven die echt in financiële nood verkeren.

Spreker

De masterclass Reorganisatie en collectief ontslag wordt verzorgd door Ralph-Jan van der Ham, advocaat bij Sterc Advocaten.

Ralph Jan van der Ham
Advocaat

Sterc. Advocaten

Deskundig, betrokken, scherp.

Wij denken in oplossingen. Wij geloven dat het recht er is om u te helpen. Om goede afspraken te maken, problemen te voorkomen en als het moet om bij de rechter gelijk te halen. Wij staan naast u en geven u heldere keuzes aan de hand van wat wij zouden doen in uw positie.

Cliënten

Sterc. levert door de jarenlange specialisatie in het arbeidsrecht maatwerk aan ondernemers, (non-profit) werkgevers, vakbonden, zelfstandigen, ondernemingsraden en werknemers.

Praktisch

Hoe neem ik deel aan de online masterclass?

De masterclass bestaat uit vier sessies van twee uur. Elke sessie wordt online verzorgd. U ontvangt enkele dagen voor de start van de masterclass een link en nadere uitleg over hoe u kunt deelnemen.

Sheets en overige handouts krijgt u na afloop digitaal toegestuurd.

Kan ik de masterclass ook op een ander moment terugkijken?

Deelnemers aan de masterclass kunnen een sessie die zij missen na afloop terugkijken. Let op, het is dan niet meer mogelijk om direct uw vragen te stellen aan de spreker. U kunt ze via de chat of mail stellen. U ontvangt binnen twee werkdagen het antwoord op uw vraag.

Wat zijn de kosten van de masterclass?

De kosten bedragen € 150 tot € 250, exclusief btw, afhankelijk van wanneer u zich inschrijft en hoeveel belangstelling er is. Het aantal deelnemers is namelijk beperkt en alleen voor de eerste 10 deelnemers en uiterlijk t/m 14 februari geldt de vroegboekprijs van € 150.

Kan ik vragen stellen tijdens de sessies?

Ja, de masterclasses zijn live. Er is dus gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u na afloop uw vraag per e-mail nog stellen aan Ralph-Jan van der Ham.