Inzicht in ziekteverzuim met corona special

Inzicht in ziekteverzuim met coronaspecial

Ziek zijn is voor niemand leuk, niet voor de werknemer, maar ook niet voor de werkgever. Bij ziekte is het hoofdzaak de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Want ziekteverzuim zijn kost niet alleen veel geld (5 miljard euro per jaar), het is ook schadelijk voor de bedrijfscontinuïteit. Neem daarom alle maatregelen die voor handen zijn om de werknemer weer snel aan het werk te krijgen, zoals de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet biedt handvatten, een stappenplan hoe te handelen bij een (langdurig) zieke medewerker. Aan de regels van de Wvp moeten werkgever en werknemer zich houden, zo niet, dan zijn de sancties niet mals. Bij dit stappenplan moeten ook bedrijfsarts casemanager worden betrokken. Deze laatste bewaakt de voortgang van het proces en zorgt ervoor dat alle stappen die de Wvp voorschrijft op tijd gebeuren en goed gedocumenteerd worden.

Zo verplicht de Wvp een werknemer binnen een week ziek te melden, het maken van een probleemanalyse na zes weken, na acht weken het opstellen van een Plan van Aanpak en het bijhouden van het re-integratiedossier. De werkgever of casemanager moet ook onderzoeken of het mogelijk is de werkplek aan te passen of de werknemer een andere functie in de organisatie aan te bieden. Alles is erop gericht de werknemer weer snel te re-integreren. De werkgever heeft bij ziekte een loondoorbetalingsplicht van twee jaar. Als blijkt dat de werkgever de Wvp niet of onvoldoende heeft nageleefd, kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. Als een zieke werknemer zich niet aan de afspraken houdt, mag de werkgever sancties opleggen zoals het inhouden van loon en bij werkweigering ontslag.

Coronaspecial

In tijden van corona kan de Wet verbetering poortwachter moeilijk worden nageleefd. Zo komt het bezoek aan de bedrijfsarts onder druk te staan, maar ook re-integreren op de werkplek. Een werkgever kan vanwege besmettingsgevaar een zieke werknemer toegang tot de werkvloer weigeren en vice versa.

Kosten

Je neemt al deel aan dit webinar voor € 99 (excl btw).

On demand

Na jouw aanmelding krijg je zo snel mogelijk de link toegestuurd waarmee je het webinar kunt volgen. Je kunt op elk gewenst moment en op elk apparaat kijken. De link is echter wel uniek en werkt slechts één maal. Je kunt deze dus niet delen met anderen.

Meer webinars?

Bekijk ons hele aanbod aan webinars in dit overzicht.

Meer webinars On demand
Slechts
€ 149

HR Trendcongres 2020

Door: Hans van der Spek, Annet de Lange, Jojanneke van der Toorn
Duur: 2 uur en 44 minuten
Om u in korte tijd optimaal te informeren, bieden wij u drie interessante webinars aan onder de titel Het HR Trendcongres.
Slechts
€ 0

NOW-I

Door: Jo Weerts
Duur: 60 minuten
Hoe kom je als werkgever de coronacrisis door? Al meer dan 100.000 werkgevers hebben met succes een beroep gedaan op de NOW.
Slechts
€ 99

Inzicht in vakantie, met coronaspecial

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Alles over opbouw, aanvragen, afwijzen, toewijzen, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld; met coronaspecial!
Slechts
€ 99

Inzicht in arbeidscontracten

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Alles over valkuilen en bijzonderheden bij arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, oproepovereenkomsten en payrolling
Slechts
€ 99

Inzicht in ontslag en transitievergoeding

Door: Jo Weerts
Duur: 50 minuten
Alles over ontslaggronden en -procedures bij elke vorm van ontslag. Inclusief een uitleg over de transitievergoeding.
Slechts
€ 99

Inzicht in privacy met coronaspecial

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Hoe ga je op een verantwoorde en veilige manier met de AVG-regels om en hoe voorkom je hoge boetes van de privacy-waakhond?
Slechts
€ 99

Inzicht in loonkosten

Door: Roelof van Marrum
Duur: 70 minuten
Hoe zijn de loonkosten eigenlijk opgebouwd, hoe leg je het uit aan werknemers en hoe maak je een deugdelijke formatiebegroting?
Slechts
€ 99

Inzicht in vergoedingen en verstrekkingen met coronaspecial

Door: Roelof van Marrum
Duur: 65 minuten
Alles over belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen en de bijbehorende WKR. Voorkom dat je de (fiscale) mist ingaat!
Slechts
€ 19

Corona-webinar NOW-II

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
NOW-II vergoedt nog eens drie maanden tot 90% van de loonkosten bij fors omzetverlies door corona. De ins en outs van NOW-II.
Slechts
€ 99

Inzicht in belonen en beoordelen tijdens en na corona

Door: Kilian Wawoe
Duur: 50 minuten
Een jaarlijks beoordeling of een prestatiebeloning leveren alleen maar frustratie op. Op naar het nieuwe beoordelen en belonen.
Slechts
€ 99

Inzicht in verlof

Door: Jo Weerts
Duur: 25 minuten
Er zijn wel tien soorten verlof voor werknemers. Elk met zijn eigen regels en voorwaarden. Weet jij ze allemaal?
Slechts
€ 99

Inzicht in arbo met coronaspecial

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Voorkomen is beter dan genezen. Wees uitval voor en regel samen met je werknemers een gezonde en veilige werkomgeving.
Slechts
€ 50

HR Trends in vogelvlucht – 2020

Door: Hans van der Spek
Duur: 50 minuten
Welke HR-thema’s spelen een hoofdrol in 2020 en 2021 en wat betekent dit voor u en uw organisatie?
Slechts
€ 99

Diversiteit en inclusie – Uit overtuiging of omdat het moet?

Door: Jojanneke van der Toorn
Duur: 35 minuten
Het wil nog niet echt lukken met het diversiteitsbeleid in organisaties. Dat is jammer, want organisaties laten veel liggen.
Slechts
€ 99

Van zelfmanagement naar co-management in tijden van crisis?

Door: Annet de Lange
Duur: 70 minuten
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voorkomt uitval en uitstroom. Met zelfmanagement en co-management hou je zelf de regie.