Inzicht in loonkosten

Inzicht in loonkosten

Het is handig als een HR-professional aan een werknemer kan uitleggen hoe de loonstrook is opgebouwd. Tegelijkertijd verwacht de werkgever een formatiebegroting van de loonkosten van alle werknemers. Je moet dus soms in detail, soms op hoofdlijnen kunnen schakelen als het gaat om loon. In dit webinar schenken we daarom aandacht aan alle looncomponenten als salaris, vakantiegeld, toeslagen, bijzondere beloningen en bijtellingen. Vervolgens krijg je uitleg over de basis- en toptarieven van de loonbelasting, de loonheffingskorting en de arbeidskorting. En over de verschillende werkgeverspremies voor pensioen, ZfW, AWF, WAO-WIA basis en WHK gedifferentieerd. Ook de indirecte loonkosten van arbodienstverlening, aanvullende werknemersverzekeringen en loonadministratie komen aan bod. Tot slot gaat het over loonkostensubsidies die de totale loonkosten weer doen dalen.

Natuurlijk gaat het webinar ook in op de loondoorbetalingsverplichting bij werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid en verlof. En over loonzaken die je moet weten bij indiensttreding: welke gegevens heb je van een werknemer nodig voor de loonadministratie. Bij uitdiensttreding hoort een eindafrekening van openstaande vakantiedagen en opgebouwd vakantiegeld, van te verrekenen studieschulden en andere leningen en van teruggaven van verstrekte bedrijfsmiddelen. Tot slot komt de looncontrole door de fiscus ook nog aan de orde. In nog geen uur ken je alle ins en outs van iets dat zo simpel lijkt, namelijk de loonkosten.

Coronaspecial


De fiscus biedt tijdelijk een extra tegemoetkoming in de loonkosten met de NOW-regeling. Kijk hiervoor ook naar de NOW-webinars.

Kosten

Je neemt al deel aan dit webinar voor € 99 (excl btw).

Meer webinars?

Bekijk ons hele aanbod aan webinars in dit overzicht.

Meer webinars On demand
Slechts
€ 149

HR Trendcongres 2020

Door: Hans van der Spek, Annet de Lange, Jojanneke van der Toorn
Duur: 2 uur en 44 minuten
Om u in korte tijd optimaal te informeren, bieden wij u drie interessante webinars aan onder de titel Het HR Trendcongres.
Slechts
€ 0

NOW-I

Door: Jo Weerts
Duur: 60 minuten
Hoe kom je als werkgever de coronacrisis door? Al meer dan 100.000 werkgevers hebben met succes een beroep gedaan op de NOW.
Slechts
€ 99

Inzicht in vakantie, met coronaspecial

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Alles over opbouw, aanvragen, afwijzen, toewijzen, opnemen en uitbetalen van vakantiedagen en vakantiegeld; met coronaspecial!
Slechts
€ 99

Inzicht in arbeidscontracten

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Alles over valkuilen en bijzonderheden bij arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd, oproepovereenkomsten en payrolling
Slechts
€ 99

Inzicht in ontslag en transitievergoeding

Door: Jo Weerts
Duur: 50 minuten
Alles over ontslaggronden en -procedures bij elke vorm van ontslag. Inclusief een uitleg over de transitievergoeding.
Slechts
€ 99

Inzicht in privacy met coronaspecial

Door: Jo Weerts
Duur: 45 minuten
Hoe ga je op een verantwoorde en veilige manier met de AVG-regels om en hoe voorkom je hoge boetes van de privacy-waakhond?
Slechts
€ 99

Inzicht in vergoedingen en verstrekkingen met coronaspecial

Door: Roelof van Marrum
Duur: 65 minuten
Alles over belaste en onbelaste vergoedingen en verstrekkingen en de bijbehorende WKR. Voorkom dat je de (fiscale) mist ingaat!
Slechts
€ 19

Corona-webinar NOW-II

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
NOW-II vergoedt nog eens drie maanden tot 90% van de loonkosten bij fors omzetverlies door corona. De ins en outs van NOW-II.
Slechts
€ 99

Inzicht in belonen en beoordelen tijdens en na corona

Door: Kilian Wawoe
Duur: 50 minuten
Een jaarlijks beoordeling of een prestatiebeloning leveren alleen maar frustratie op. Op naar het nieuwe beoordelen en belonen.
Slechts
€ 99

Inzicht in verlof

Door: Jo Weerts
Duur: 25 minuten
Er zijn wel tien soorten verlof voor werknemers. Elk met zijn eigen regels en voorwaarden. Weet jij ze allemaal?
Slechts
€ 99

Inzicht in arbo met coronaspecial

Door: Jo Weerts
Duur: 30 minuten
Voorkomen is beter dan genezen. Wees uitval voor en regel samen met je werknemers een gezonde en veilige werkomgeving.
Slechts
€ 99

Inzicht in ziekteverzuim met coronaspecial

Door: Jo Weerts
Duur: 65 minuten
Kennis van de Wet poortwachter voorkomt niet alleen langdurig ziekteverzuim maar ook toren hoge boetes.
Slechts
€ 50

HR Trends in vogelvlucht – 2020

Door: Hans van der Spek
Duur: 50 minuten
Welke HR-thema’s spelen een hoofdrol in 2020 en 2021 en wat betekent dit voor u en uw organisatie?
Slechts
€ 99

Diversiteit en inclusie – Uit overtuiging of omdat het moet?

Door: Jojanneke van der Toorn
Duur: 35 minuten
Het wil nog niet echt lukken met het diversiteitsbeleid in organisaties. Dat is jammer, want organisaties laten veel liggen.
Slechts
€ 99

Van zelfmanagement naar co-management in tijden van crisis?

Door: Annet de Lange
Duur: 70 minuten
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit voorkomt uitval en uitstroom. Met zelfmanagement en co-management hou je zelf de regie.