HR Update: Masterclass Wab

3 maart 2020 • Jaarbeurs Utrecht

HR Update: Masterclass Wab

Alles over de Wab

De inkt van de Wet werk en zekerheid is nog nauwelijks droog, of daar is de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) al. Is uw HR-beleid net ‘WWZ-proof’, wordt alles wéér anders… Maar let op: in plaats van alleen maar strengere regels, gaat het nu juist om veel versoepelingen. Dat biedt u volop kansen voor uw aannamebeleid en strategisch personeelsplanning.

Wat houdt de WAB in?
De WAB maakt flexwerk fors duurder en stelt tegelijk minder eisen aan vaste contracten.Bovendien komt er meer ruimte om na te gaan of er een goede match is tussen werkgever en werknemer.

Flexwerk wordt duurder

 • de transitievergoeding geldt voortaan ook voor flexwerk, vanaf dag 1
 • de WW-premie voor flexwerk wordt beduidend hoger dan voor vaste krachten
 • oproepkrachten krijgen voortaan toch betaald als de werkgever niet tijdig afzegt
 • payrollers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers

Makkelijker en goedkoper om vaste contracten te ontbinden

 • de ontslagvergoeding van vaste werknemers met een lang dienstverband daalt drastisch
 • meer kleinere of onvoldragen gronden kunnen voortaan ook tot ontslag leiden
 • kleine werkgevers krijgen compensatie voor transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Meer tijd om na te gaan of werknemer een goede match is

 • tijdelijke contracten voorafgaand aan vaste contracten mogen drie in plaats van twee jaar
 • de zogenaamde draaideur na drie jaar wordt soms korter, van zes naar drie maanden.

Masterclass
Wilt u snel en compleet op de hoogte zijn van alle voetangels en klemmen van de nieuwe WAB? En van de aanpalende kabinetsplannen rond de inschakeling en minimum tarieven voor zzp-ers en de compensatie van transitievergoedingen bij langdurig zieke werknemers? Kom dan naar één van de Masterclasses van HR Update. Wij informeren u niet alleen over alle wijzigingen, maar vooral over de invloed ervan op uw HR-beleid.

3 maart
We geven deze masterclass in 2020 nog een keer, op 3 maart. Op een centrale plek, Jaarbeurs Utrecht, makkelijk bereikbaar met trein en auto. En we hebben het programma speciaal zo compact mogelijk gehouden, zodat u niet meer dan één middag kwijt bent. U bent dus maximaal geïnformeerd in zo min mogelijk tijd.

Stel uw vragen centraal
Er is ruimschoots gelegenheid voor uw organisatie-specifieke vragen. Dat kan uiteraard tijdens, maar deze keer ook al voorafgaand aan een masterclass. Wij vragen elke deelnemer vooraf schriftelijk vragen in te dienen die we alvast aan het expertpanel voorleggen en aan u terugkoppelen.

Inschrijven
Voor de prijs hoeft u het niet te laten. want voor slechts € 299 bent u verzekerd van deelname. Prijzen zijn excl btw.

14:00 - 15:30
Alles over de Wab

Met de Wab heeft de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid grootscheepse wijzigingen aangekondigd, onder andere  op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht, de WW-premiedifferentiatie, de ketenregeling, de draaideur en de proeftijd. In deze presentatie gaat Renée dieper op al deze wijzigingen in en met name over de gevolgen ervan voor uw dagelijkse praktijk. Zorg dat u uw zaken op tijd in orde hebt.

15:30 - 16:00
Pauze

Gelegenheid tot stellen van vragen.

16:00 - 17:30
Ontslagrecht en transitievergoeding nader toegelicht

In het tweede deel van de middag staan we uitgebreid stil bij het ontslagrecht en de wijzigingen in de transitievergoeding. Zo vormt de cumulatie van omstandigheden een redelijke grond voor ontslag, kan de proeftijd in sommige gevallen worden verlengd en wijzigen de maatregelen voor de opbouw van de transitievergoeding. Veel urgente wijzigingen waar u maar beter van op de hoogte kunt zijn. Kortom, werk aan de winkel!

17:30 - 18:00
Expertborrel

Tijdens de netwerkborrel ontvangen de vragenstellers een beknopt advies over hun vraag.

Voor wie is HR Update bedoeld?

HR Update is bestemd voor:

 • HR-managers
 • HR-businesspartners
 • HR-adviseurs
 • HR-medewerkers
 • Managers salarisadministratie
 • Salarisadministrateurs
 • Managers financiële administratie
 • Medewerkers boekhoud- en administratiekantoren
Waar en wanneer vindt HR Update plaats?

HR Update vindt plaats 3 maart 2020 in de Jaarbeurs Utrecht.

Locatie

Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein
3521 AL
Utrecht
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht