Effectief HR leiderschap in (agile) organisaties

Start 24/06-2021

Effectief HR leiderschap in (agile) organisaties

Effectief HR leiderschap in (agile) organisaties

Performa gaat in samenwerking met de Radboud Management academy (RMa)  van start met de postdoctorale opleiding HR leadership in an agile working environment, of hoe HR zijn invloed kan vergroten en zichtbaar kan maken in een snel veranderende omgeving. Een select gezelschap van HR-directeuren en HR-managers kan zich zeven dagen lang onderdompelen in organisatievraagstukken en focussen op hun rol. Wij dagen in deze post-master de deelnemers uit over de grenzen van hun eigen functie te kijken.

Als het waar is dat een organisatie zo goed is als haar mensen, dan zou je ook verwachten dat HR de belangrijkste functie in de organisatie is. Maar is dat wel zo? En zo niet, hoe kan HR dan zijn invloed vergroten en zichtbaar maken?

Wil HR een optimale bijdrage kunnen leveren aan de organisatie en de mensen die er werken zal HR eerst kennis moeten hebben van de organisatie om vervolgens in te zoomen op haar eigen functie. De postmaster Strategisch HR beslaat in totaal 7 dagen.

Effectief HR leiderschap in agile organisaties

Deze postmaster bestaat uit zeven dagen. Na een introductie van een dag – die bestaat uit een inleiding op de sociaal-organisatorische bedrijfskunde, gaan we verder de diepte in. In deel A We zoomen uit op de HR-functie en zoomen in op de organisatie. Want elk organisatietype vereist een andere HR-strategie. Deel B is gericht op het ontwikkelen en veranderen van organisaties die nog niet de gewenste structuur hebben. In deel C zoomen we in op de rol van HR levert in het strategisch inrichten en het ontwikkelen van de infrastructuur van organisaties.

10:00 - 17:00 (24-6)
Introductie

Tijdens de introductie wordt een inleiding gegeven op de sociaal-organisatorische bedrijfskunde en wordt het model geïntroduceerd dat als een rode draad door de gehele cursus loopt. In dit model worden organisaties beschouwd als sociale systemen die hun strategische doelen realiseren en aanpassen tegen de achtergrond van een organisatorische infrastructuur: structuur, technologie en HR.

Afhankelijk van de inrichting van de infrastructuur worden mensen in organisaties geholpen of belemmerd om de activiteiten te verrichten die nodig zijn om de strategische doelen van de organisatie te realiseren of aan te passen.

Doel van de introductie is het verkrijgen van inzicht in het belang en de inrichting van de context waarbinnen mensen samenwerken in organisaties.

10:00 - 17:00 (1-7; 16-9; 23-9)
Deel A: Organisatie, Strategie, Infrastructuur

In deel A staan de strategische opgaven en de manier waarop de organisatie is ingericht centraal. In dit deel wordt aandacht besteed aan de samenhang tussen de strategische opgaven van de organisatie en de specifieke uitdagingen waarvoor het strategisch HR-beleid is gesteld. Hoe kunnen structuur en technologie worden ingericht om mensen (medewerkers en leidinggevenden) in staat te stellen hun bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie. Het uitgangspunt voor het ontwerp van structuur en technologie is wendbaarheid door eenvoud.

10:00 - 17:00 (30-9)
Deel B: Ontwikkelen van organisatorische infrastructuren

Staat in deel A de inrichting van de organisatie centraal, deel B is gericht op het ontwikkelen en veranderen van organisaties die nog niet de gewenste structuur hebben. Hoe ontwikkel je een organisatie op een manier die zowel ontwerpkundig als veranderkundig verantwoord is? Hoe bouw en bestuur je een veranderorganisatie die je helpt bij je ontwikkelinspanning? Hoe ga je om met de sociale en culturele aspecten van verandering?

10:00 - 17:00 (7-10; 14-10)
Deel C: Inzoomen op HR

Tegen de achtergrond van de eerste twee delen zoomen we in deel C in op de bijdrage die HR levert aan het strategisch inrichten en het ontwikkelen van de infrastructuur van organisaties.

Sprekers

Deze collegereeks wordt verzorgd door de Jan Achterbergh en andere docenten van de Radboud Universiteit.

Jan Achterbergh
Universitair docent en programmamanager

Nijmegen School of Management

De Faculteit der Managementwetenschappen (Nijmegen School of Management) van de Radboud Universiteit Nijmegen verenigt een aantal disciplines op het gebied van organisatie, bestuur en beleid. In de faculteit verbinden medewerkers wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. De rijke en inspirerende mix van vakgebieden heeft grote maatschappelijke betekenis.

Praktisch

Wanneer vindt deze postmaster plaats?

Deze postdoctorale opleiding bestaat uit een introductie en drie modules. In totaal beslaat deze opleiding zeven dagen. De lesdagen zijn altijd op een donderdag. We starten op 24 juni met de introductie.

Module A vindt plaats op 1 juli, 16 en 23 september Module B op 30 september en module C op 7 en 14 oktober.

Waar vinden de colleges plaats?

De colleges vinden plaats in het Anatomiegebouw, Bekkerstraat 141  in Utrecht.

Kan iedereen aan deze postdoctorale opleiding deelnemen?

Effectief HR leiderschap in agile organisaties is bedoeld voor HR-managers en HR-directeuren met minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Na inschrijving volgt nog een intakegesprek. We willen graag dat iedereen die deze opleiding start ook de eindstreep haalt. Vooropleiding en motivatie zijn belangrijk.

Ontvang ik een getuigschrift na afloop?

Als u de opleiding met succes afrondt ontvangt u een diploma van de Nijmegen School of Management,

Wat zijn de kosten van deze postdoctorale opleiding?

De kosten voor deelname bedragen € 4.950.