Modellen
Laatst gewijzigd op: 12 mei 2017

Afspiegelingsbeginsel

Moet u om bedrijfseconomische redenen een of meerdere werknemers ontslaan? Dan dient u zich te houden aan het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel is wettelijk vastgelegd en bestaat uit een aantal verschillende regels. Aan de hand hiervan bepaalt u de volgorde van ontslag bij het vervallen van arbeidsplaatsen. Deze ontslagvolgorde heeft als doel de leeftijdsopbouw binnen de functie voor en na de ontslagen zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Gebruik deze checklist om te bekijken hoe het afspiegelingsbeginsel werkt, welke uitzonderingen er zijn en waar u op moet letten.

Uitgelicht
Uitgelicht