Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 januari 2020

Wat houdt de ketenbepaling in?

De ketenbepaling wordt ook wel de ketenregeling genoemd. De ketenbepaling legt werkgevers een beperking op van het aantal tijdelijke contracten dat zij met een medewerker mogen aangaan. De regels hierover staan in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die sinds 1 januari 2020 van kracht is.

Drie contracten, drie jaar

De ketenregeling bepaalt dat u maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd aan een medewerker mag aanbieden. Hierna dient u deze medewerker een vast contract aan te bieden. Alleen als er minimaal zes maanden tussen de opeenvolgende contracten zitten, wordt de keten onderbroken en start een nieuwe keten.

Cao

Ga wel eerst na wat er in de cao staat. Hierin kan een kortere tussenpauze zijn afgesproken, de cao gaat dan voor.

Uitzonderingen

Naast uitzonderingen die in de voor uw organisatie geldende cao staan, zijn er nog enkele andere situaties die een uitzondering vormen. Bijvoorbeeld als er sprake is van opvolgend werkgeverschap, tijdelijk terugkerend werk of het vervangen van een leraar.

Uitgelicht
Uitgelicht