Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 juni 2020

Moeten wij het loon doorbetalen als wij een oproepkracht kort van te voren afzeggen?

Een oproepkracht werkt op basis van een oproepovereenkomst en heeft geen vast aantal uren. De werkgever moet een oproepkracht in principe minimaal vier dagen voor aanvang van de dienst oproepen. Dit moet schriftelijk of elektronisch. In sommige cao’s is deze opzegtermijn verkort, maar nooit korter dan 24 uur. Roept u een werknemer pas vlak voor de dienst op, dan mag de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep en geldt dat niet als werkweigering.

Afzeggen en wijzigen

De werkgever mag zelf een eerdere oproep tot vier dagen van te voren afzeggen of wijzigen zonder financiële consequenties. Is die termijn korter dan vier dagen, dan moet hij het loon van de oorspronkelijk afgesproken dienst alsnog volledig aan de werknemer uitbetalen. Ook voor afzeggingen en wijzigingen geldt dat uw eventuele cao andere regels kan bevatten, maar ook hier geldt altijd een loondoorbetalingsplicht als u zich niet aan de termijn houdt. Opzeggen of wijzigen moet ook altijd schriftelijk of elektronisch gebeuren.

Verneem meer over alle ins en outs in ons webinar Inzicht in arbeidscontracten.

Uitgelicht
Uitgelicht