Faq's
Laatst gewijzigd op: 30 maart 2020

Corona en arbo: welke richtlijnen moeten wij volgen?

Als HR-professional bent u verantwoordelijk voor een veilig en gezond werkklimaat. Dat geldt ook in deze tijden van corona. In deze tijd van corona kan het ingewikkeld zijn welke richtlijnen u nu precies moet volgen: die van de RIVM of die van de Arbowet? Die van de GGD of die van de sector? Ons advies is: bekijk eerst de RIVM-adviezen. Dit overheidsinstituut geeft de meest actuele informatie en is leidend als het gaat om nieuwe corona-richtlijnen. Kijk dan voor de lokale vertaling naar de adviezen van de GGD. Check ook de beroeps- of branchespecifieke regels rond beroepsziektes, maar controleer of deze wel zijn aangepast aan de actuele adviezen van RIVM en GGD. Tot slot mag u ervan uitgaan dat al deze partijen zich houden aan de regels uit de Arbowet.

Overleg met OR

Het is handig als u ook de OR betrekt in uw specifieke corona-maatregelen. Dat vergroot het draagvlak alleen maar. Overlegpunten kunnen zijn:

  • hygiënemaatregelen die nodig zijn om werk veilig en gezond te kunnen uitvoeren;
  • communicatie over die hygiënemaatregelen en besmettingsriciso’s;
  • gevolgen daarvan voor de medewerkers die op de werkplek blijven komen;
  • gevolgen voor de medewerkers die noodgedwongen thuiswerken;
  • controle op de naleving van de nieuwe voorschriften;
  • aandachtspunten voor bijzondere groepen kwetsbare medewerkers;
  • signalen die medewerkers aan de OR doorgeven over corona-veiligheid;
  • extra maatregelen als er in uw organisatie een verhoogd risico is om besmet te raken;
Uitgelicht
Uitgelicht