Checklists
Laatst gewijzigd op: 2 oktober 2017

Maatwerkregeling of vangnetregeling arbodienstverlening

Het is voor iedere organisatie verplicht om een contract met een gecertificeerde arbodienst te hebben. Er zijn twee verschillende regelingen waarvoor gekozen kan worden: de maatwerkregeling en de vangnetregeling. Beide regelingen hebben hun eigen specifieke kenmerken en voor- en nadelen. Gebruik deze checklist om te bekijken wat de verschillen zijn tussen de vangnetregeling en de maatwerkregeling.

Maatwerkregeling

Bij de maatwerkregeling kunt u zelf kiezen welke deskundigen u nodig heeft. U kunt gebruikmaken van verschillende arbodienstverleners in plaats van één gecontracteerde arbodienst. Wel is de hulp van minimaal een gecertificeerde bedrijfsarts verplicht voor de verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en aanstellingskeuringen. De maatwerkregeling biedt meer ruimte voor flexibiliteit dan de vangnetregeling. Zo kan er vaak beter worden ingespeeld op vak- en branchespecifieke omstandigheden.

Vangnetregeling

Bij de vangnetregeling hoeft u maar met een gecertificeerde arbodienst een contract aan te gaan. U kunt zelf kiezen voor een vangnetregeling, maar het kan ook zo zijn dat het in de cao is afgesproken. Een groot voordeel van de vangnetregeling is dat u maar met een leverancier een contract aangaat die alle benodigde arbodiensten voor u kan regelen.

Met een vangnetregeling is er overigens wel altijd de mogelijkheid om extra diensten aan te kopen, denk aan conflictbemiddeling of psychologische ondersteuning.

Tijd versus kosten

Door de bank genomen pakt een maatwerkregeling vaak goedkoper uit. Dit komt omdat u zelf bepaalt welke deskundige u adviseert in welke situatie. Wel zal dit aanzienlijk meer tijd vragen dan de vangnetregeling, omdat u alles zelf moet coördineren. Denk hierbij ook aan administratieve werkzaamheden. Naast tijd vergt dit ook veel kennis. Bij een vangnetregeling neemt een totaalpakket af bij een arbodienst die u alle werkzaamheden uit handen neemt.

Overeenstemming of instemming OR

De maatwerkregeling komt minder vaak voor dan de vangnetregeling. Lang niet iedere organisatie komt namelijk in aanmerking om voor de maatwerkregeling te kiezen. Dit kan alleen als de voor uw organisatie geldende cao dit toestaat, of als u hierover overeenstemming bereikt met de ondernemingsraad. In het laatste geval moet u hierover schriftelijke afspraken worden gemaakt. De OR heeft dus behoorlijk wat inspraak bij een maatwerkregeling. Gaat de ondernemingsraad niet akkoord? Dan bent u gedwongen voor een vangnetregeling te gaan. Bij de maatwerkregeling heeft u alleen instemming van de OR nodig.

Kunt u niet aan de voorwaarden voor de maatwerkregeling voldoen? Dan geldt automatisch de vangnetregeling.

Aandachtspunten

Zorg dat u niet alleen aandacht heeft voor het terugdringen van verzuim, maar ook voor preventie. Let vooral bij een maatwerkregeling goed op of er voldoende deskundigen zijn gecontracteerd om met preventie aan de slag te gaan. Ook is privacy een belangrijk aandachtspunt als in uw organisatie wordt gekozen voor de maatwerkregeling. Er moet precies beschreven worden in welke registraties, hoe, op basis van welke grondslag en met welk doel de (privacygevoelige) persoonsgegevens (ook privacygevoelige gegevens) van werknemers worden vastgelegd in personeelsregistraties.

Uitgelicht
Uitgelicht