Checklists
Laatst gewijzigd op: 29 april 2019

Maatregelen om seksuele intimidatie op de werkvloer tegen te gaan

Seksuele intimidatie op de werkvloer is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en kan bij slachtoffers luiden tot werkstress en verzuim. Het is belangrijk om als HR-professional uw medewerkers te beschermen tegen dergelijke arborisico’s. Bekijk in deze checklist wat u kunt doen om seksuele intimidatie binnen uw organisatie te voorkomen en tegen te gaan.

RI&E

De Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) is een belangrijk onderdeel van het arbobeleid van iedere organisatie. Het is verplicht om een RI&E te hebben. In de RI&E staan de risico’s van medewerkers op arbogebied. Pak de RI&E erbij en ga na of seksuele intimidatie op de werkvloer hierin is opgenomen. Dit valt onder psychosociale arbeidsbelasting en PSA-risico’s horen opgenomen te zijn in de RI&E.

Benieuwd hoe uw organisatie er voor staat als het gaat om maatregelen tegen ongewenst gedrag zoals discriminatie of seksuele intimidatie op de werkvloer? Gebruik dan deze tool van de Inspectie SZW.

Klachtenregeling & vertrouwenspersoon

Is er al een klachtenregeling aanwezig in de organisatie? Ga na of seksuele intimidatie hierin genoemd wordt. En is er al een vertrouwenspersoon in de organisatie? Het is niet wettelijk verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen maar het kan wel een belangrijk onderdeel zijn van het arbobeleid. De vertrouwenspersoon kan zorgdragen voor het opvangen van geïntimideerde medewerkers, zorgen voor begeleiding en doorverwijzen.

Is er een ondernemingsraad in uw organisatie? Let dan op: een klachtenregeling behoeft eerst instemming van de ondernemingsraad.

Voorlichting

Organiseer voorlichtingsbijeenkomsten, waarbij uitgelegd wordt wat seksuele intimidatie inhoudt. Zorg dat zowel medewerkers als leidinggevenden hiervoor worden uitgenodigd. Besteed voldoende aandacht aan het herkennen van seksuele intimidatie op de werkvloer, maar ook hoe hiermee om te gaan als slachtoffer én als omstander. Informeer medewerkers over de vertrouwenspersoon en de meldprocedure zodat iedereen weet waar ze terecht kunnen.

Doe melding bij Inspectie SZW

Weigert de bestuurder van uw organisatie in te grijpen bij veelvoorkomende seksuele intimidatie in uw organisatie? Stap naar de ondernemingsraad of maak zelf melding hiervan bij de Inspectie SZW. De Inspectie doet ook aan toezicht, maar controleert niet automatisch iedere organisatie. Alleen organisaties waarbij sprake is van een groot risico worden strenger gecontroleerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als er in de media aandacht is geweest voor seksuele intimidatie in die organisatie, of als de Inspectie veel meldingen hiervan binnenkrijgt.

Ga in gesprek met preventiemedewerker

Sinds de wijziging van de Arbowet heeft iedere organisatie een preventiemedewerker. Maak hiervan gebruik, plan een overleg en zet seksuele intimidatie als PSA-risico op de agenda. U kunt ook de bedrijfsarts hierbij betrekken.

Uitgelicht
Uitgelicht