Checklists
Laatst gewijzigd op: 3 oktober 2016

Faciliteiten van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft faciliteiten nodig. Zonder voldoende middelen kan de raad niet goed zijn werk doen. De OR spreekt met de bestuurder af wat de ondernemingsraad en eventuele commissies nodig hebben. HR kan daarbij een rol spelen. U bent deelnemer aan de Overlegvergadering, u bent vaak een aanspreekpunt van de OR of moet de OR informeren. Het is daarom goed om te weten wat de faciliteiten zijn waarop een ondernemingsraad recht heeft. In deze checklist zetten we de belangrijkste op een rij.

Rechten

De OR krijgt in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het recht op allerlei faciliteiten. In artikel 17 en 18 van de WOR kunt u dit nalezen. De faciliteiten staan niet tot in detail beschreven. De OR kan in overleg veel meer afspreken dan wat er in de WOR genoemd is. Het is verstandig om de afspraken hierover goed vast te leggen.

Zorg dat u betrokken bent bij het overleg van bestuurder en OR. De OR heeft veel invloed op het personeelsbeleid.

Voorzieningen

De OR kan gebruikmaken van de aanwezige voorzieningen in de organisatie. Dat zijn bijvoorbeeld een eigen OR-kamer, een vergaderruimte, computers, bureaus, archiefkast en dergelijke. Kijk wat de OR echt nodig heeft. Als er weinig ruimte is voor een eigen OR-kamer kijk dan wat u kunt doen. Het gaat erom dat de OR rustig zijn werk kan doen.

Informatie

De OR heeft informatie nodig om goed te kunnen adviseren en instemmen. De raad heeft het informatierecht uit artikel 31 van de WOR, maar er zijn ook boeken, abonnementen, de cao, het jaarverslag, lidmaatschappen en dergelijke nodig. Ook hier geldt weer dat de OR moet overleggen. Wat is noodzakelijk? De OR kan ook informatie krijgen tijdens cursussen. De OR-leden hebben minimaal recht op 5 dagen scholing per jaar. Commissieleden krijgen minimaal 3 dagen per jaar.

Ook als u geen scholingsbudget meer heeft dan heeft de OR recht op scholing.

Ambtelijke ondersteuning

Sommige OR’en willen een notulist of een ambtelijk secretaris. Soms is in de cao de ondersteuning van de OR geregeld, maar meestal niet. De OR kan met een ambtelijk secretaris beter zijn werk doen. Vooral in grotere organisaties krijgt de OR deze ondersteuning. Meestal is dat voor een paar dagen in de week. De ambtelijk secretaris moet worden geworven en krijgt een arbeidscontract. Daarbij kan HR de ondernemingsraad van dienst zijn. U hebt immers veel ervaring met werving en selectie.  De kosten van ambtelijk secretariaat worden doorgaans vastgelegd in een urenafspraak en een functieomschrijving.

Gebruik het overleg met de OR om te kijken wat er leeft onder het personeel.

OR-tijd

De OR moet zijn werk kunnen doen en daar hebben de OR-leden tijd voor nodig. De bestuurder maakt daarom ook afspraken over de tijd voor het OR-werk. De OR heeft op grond van de WOR recht op minimaal 60 uur per jaar. Deze tijd wordt gebruikt om te vergaderen, de achterban te informeren, stukken te lezen en dergelijke. Om misverstanden te voorkomen is het goed om met de werknemer af te spreken hoeveel tijd hij krijgt voor het OR-werk. Die tijd kan hij niet besteden aan zijn normale werk. Leg dat goed vast.

OR-werk heeft geen gevolgen voor het salaris van het OR-lid. OR-tijd is werktijd. 

Uitgelicht
Uitgelicht